Toplantı Organizasyon MEETING

 

 İhtiyacınıza yönelik konaklama alternatifleri

 Toplantı konsepti geliştirme

 Toplantı kaydı alınması ve asistanlık hizmetleri

 Görsel ve baskılı materyal için yaratıcı tasarımlar

 Baskılı materyal uygulamaları

 Karşılama Hizmetleri

 Teknik ekipman çözümleri

 Simultane hizmetleri

 Bilgi işlem hizmetleri

 Sekreterya hizmetleri

 Ulaşım ve transfer hizmetleri

 Promosyonel ürün alternatifleri

 VIP hizmetleri