Sponsor Ve Finansman

• Sponsor ve Partner Temini ve Gelir Maksimizasyonu

• Sponsorluk dosyasının hazırlanması

• Genel Koordinasyon

• Resmi Havalayolu

• Etkinlik Mekan Sponsoru

• Endüstri Partnerleri

• Oturum Sponsorları

• Etkinlik Sponsorları

• Yayın Sponsorları

• Otel Sponsoru

• Ana Medya Sponsorları

• İletişim Sponsorları

• Yerli Medya Partnerleri

• Yabancı Medya Partnerleri

• Etkinlik Destekleyiciler

• Sponsorluk görüşmeleri

• Tanıtım ve pazarlama (halkla ilişkiler ve basın hizmetleri)

• Mekân seçimi / anlaşmaların yürütülmesi

• Kongrenin kurumsal kimliğinin yaratılması

• Web sayfası tasarımı, uygulaması ve güncellenmesi

• Tasarım, baskı ve davetiye dağıtımı ve bilgilendirme broşürleri