Kongre Raporlama

• Dokümantasyon merkezi koordinasyonu

• Kongre hesapları kapanış

• Mesaj kongre raporlama, yayın ve dağıtımı

• Kongre kitabı hazırlama, uygulama ve dağıtımı