Eğitim Seminerleri

 

Kurumsal kimlik sahibi şirketlerin fazlasıyla önemsediği eğitim seminerleri şirket bünyesinde personel değerlendirme sisteminin kontrol altına alınarak, şirket yeterliliklerinin belirlenmesi, kariyer yönetimi, şirket çalışanlarının memnuniyetinin ve birbirleriyle uyumunun ölçülmesi, değerlendirilmesi ve satışa yönelik pazarlama eğitimlerini içermektedir. 

 

Farklı bölümlerde ve farklı alanlarda çalışan ekiplerin bir hedefe doğru yönelmesini sağlayan bu eğitimleri amacına uygun titizlikle ve hassasiyetle organize ediyor ve kusursuz olması için başından sonuna takip ediyoruz.

 

  Eğitim salonunun belirlenmesi

  Eğitim salonunun eğitim içeriğine göre düzenlenmesi 

  Eğitim öncesi ve eğitim süresince organizasyon desteği 

  Gerekli materyallerin salona nakli ve kurulumu 

  Teknik ekipman temini 

  Fotoğraf ve video çekimi

  Katılımcılar için eğitim saatleri dışındaki çeşitli aktiviteler 

( Animasyon, gezi, yarışma, eğlence, gala gecesi vb. ) 

  Tanıtım ve salon içi afişlerinin hazırlanması 

  Kayıt – Danışma desklerinin kurulması